Redactors juniors

Jordi Cervelló
Descripció
Em dic Jordi Cervelló, tinc 13 anys, visc a Torregrossa. M'agrada el futbol, el pàdel i no m'agraden les mates. De gran m'agradaria ser banquer d'inversions.

Me llamo Jordi Cervelló, tengo 13 años, vivo en Torregrossa. Me gusta el futbol, el padel i no me gustan las mates. De grande me gustaría ser banquero de inversiones.

My name is Jordi Cervelló I am 13 years old, I live in Torregrossa. I like football, padel and I don't like maths. When I grow up I would like to be an investment banker.
Sorry, Jordi Cervelló has not made any blog posts yet.
close