Redactors juniors

Gemma Mulet
Descripció
Em dic Gemma Mulet i tinc 16 anys. Visc a Mollerussa i estudio a l'institut La Serra. M'agrada escoltar música, viatjar i veure sèries, la meva preferida és "Gilmore Girls". També m'interessen especialment les llengües, estic estudiant anglès i francès. No tinc clar què vull estudiar en un futur, però em sento atreta per les carreres de ciències socials.

Me llamo Gemma Mulet y tengo 16 años. Vivo en Mollerussa y estudio en el instituto La Serra. Me gusta escuchar música, viajar y ver series, mi preferida es "Gilmore Girls". También me interesan especialmente las lenguas, estoy estudiando inglés y francés. No tengo claro qué quiero estudiar en un futuro, pero me siento atraída hacia las carreras de ciencias sociales.

My name is Gemma Mulet and I am 16 years old. I live in Mollerussa, and I am studying at La Serra high school. I love listening to music, traveling and watching TV series, my favorite is "Gilmore Girls". I am also interested in languages, I am studying English and French. I am not sure of what I want to study in the future but I feel attracted to the social sciences careers.
Font: Getty Images
1 mes ago

Gemma Mulet El metavers és una autèntica revelació de l’actualitat, un fet que el veiem futur i fins i tot impossible. Ara ja està aquí i s’està utilitzant en molts aspectes de la vida quotidiana, però, que és realment el metavers? El metavers és un món virtual que ens permet fer les mateixes coses que faríem al món real, però ho fem a través d’un avatar capaç d’interactuar amb l’entorn i amb les persones que el rodeja fent servir unes ulleres virtuals. La creació del metavers no ha sigut sobtada, es a dir, fa anys que és en desenvolupament i cada cop es va ampliant el seu ventall de possibilitats. Els seus començaments van ser en el món dels

2 mesos ago

Miruna Paduret, Carlos Culebras, Gemma Mulet and Andreu Tribo On Tuesday the 3th of February, the students of 1st of Batxillerat visited the Universitat Autònoma de Barcelona, one of the most recommendable places to study in Catalonia. We had to choose two degrees each student, so we could go and get information. We spent all day visiting the university and we also attended some conferences. There were people who explained to us all the topics of the degrees that we choose and some experiences from students. First of all, when we arrived there, all students were surprised by how huge

close