Redactors juniors

Arnau Balcells
Descripció
Em dic Arnau, tinc catorze anys i visc al Palau d'Anglesola. Aquest any estic cursant 3r d'ESO. Com a aficions jugo a bàsquet al Club Bàsquet Mollerussa i faig natació a l'AEN Palau. Pel que fa als meus hobbies artístics, estudio llenguatge musical i toco el piano. Entre les matèries de l'institut que més m'interessen, destaca bastant la biologia. No sé si en un futur estudiaré alguna cosa relacionada amb aquest tema, però, de moment, no tinc clar quins seran els meus estudis superiors.

Me llamo Arnau, tengo catorce años y vivo en el Palau d'Anglesola. Este año estoy cursando 3º de ESO. Como aficiones juego a baloncesto en el Club Bàsquet Mollerussa y hago natación en el AEN Palau. Por lo que respecta a mis hobbies artísticos, estudio lenguaje musical y toco el piano. Entre las materias del instituto que más me interesan, destaca bastante la biología. No sé si en un futuro voy a estudiar algo relacionado con este tema, pero, de momento, no tengo claro cuáles serán mis estudios superiores.

My name is Arnau, I am fourteen years old and I live in "el Palau d'Anglesola". This year I'm studying 3rd ESO. As a hobby I play basketball at "Club Bàsquet Mollerussa" and I swim at "AEN Palau". Talking about my artistic hobbies, I study musical language and I play the piano. Among the subjects of the High School that interest me most, biology stands out quite a bit. I don’t know if in the future, I will study anything related to this topic, but for now, I am not clear what my higher studies will be.
Sorry, Arnau Balcells has not made any blog posts yet.
close