Redactors juniors

Jana Martí
Descripció
Em dic Jana Martí, tinc 14 anys i sóc del Palau d'Anglesola. Actualment, estudio 3r de la ESO a l'Institut La Serra de Mollerussa. Durant el meu temps lliure, m'agrada llegir i fer activitats relacionades amb l'esport. Quan sigui gran, m'agradaria ser advocada.

Me llamo Jana Martí, tengo 14 años y soy del Palau d'Anglesola. Actualmente, estudio 3r de la ESO en el Instituto La Serra de Mollerussa. Durante mi tiempo libre, me gusta leer y hacer actividades relacionadas con el deporte. Cuando sea mayor, me gustaría ser abogada.

My name is Jana Martí, I'm 14 years old and I'm from Palau d'Anglesola. Currently, I study 3r of the ESO in high school La Serra de Mollerussa. During my free time, I like read and do activities related in sport. When I grow up, I would like to be lawyer.
Sorry, Jana Martí has not made any blog posts yet.
close