Redactors juniors

Alba Ruiz
Descripció
Em dic Alba i tinc 14 anys. Vaig a l'institut la Serra on curso 3r d'ESO. M'agraden els esports en general però, el que més, el futbol. M'interessen els temes històrics i la música. Em decanto per la part de ciències i el que més m'interessa de l'institut és la biologia i les matemàtiques. Tinc interés per estudiar Criminologia o alguna carrera de la branca de Biologia.

Me llamo Alba y tengo 14 años. Voy al instituto la Serra donde curso 3º de ESO. Me gustan los deportes por lo general pero, lo que más, el fútbol. Me interesan los temas históricos y la música. Me decanto por la parte de ciencias y lo que más me interesa del instituto es la biología y las matemáticas. Tengo interés por estudiar Criminología o alguna carrera de la rama de Biología.

My name is Alba and I'm 14 years old. I study in La Serra high school where I study 3rd of ESO. I like sports in general but my fauvorite sport is soccer. I'm interested in historical topics and music. I prefer science and what interests me most about high school is biology and maths. I'm interested in studying Criminology or a career in the Biology branch.
Sorry, Alba Ruiz has not made any blog posts yet.
close