Redactors juniors

Júlia Guerrero
Descripció
Em dic Júlia Guerrero tinc 14 anys i sóc de Palau d'Anglesola. Estic estudiant 3rd d’ESO a l’institut la Serra de Mollerussa. M’agrada la música, toco el saxo i el piano. També soc aficionada al dibuix. Actualment jugo a escacs al Club d’Escacs Mollerussa. De gran m’agradaria dedicar-me a la música i seguir la trajectòria de l’Aitana, ni que costi molt aconseguir-ho.

Me llamo Julia Guerrero tengo 14 años y soy de Palau d'Anglesola. Estoy estudiando 3º de ESO en el instituto la Serra de Mollerussa. Me gusta la música, toco el saxo y el piano. También soy aficionada al dibujo. Actualmente juego al ajedrez en el Club de Ajedrez Mollerussa. De mayor me gustaría dedicarme a la música y seguir la trayectoria de Aitana, ni que cueste mucho conseguirlo.

My name is Júlia Guerrero I am 14 years old and I am from Palau d'Anglesola. I am a 3rd year ESO student at Serra de Mollerussa high school. I like music, I play the saxophone and the piano, I draw. I currently play chess at the Mollerussa Chess Club. When I grow up, I would like to dedicate myself to music and follow the path of Aitana, even if it costs a lot to achieve it.

Je m'appelle Júlia Guerrero, j'ai 14 ans et j’habité en Palau d'Anglesola. Je suis élève en 3ème année de l'ESO au lycée Serra de Mollerussa. J'aime la musique, je joue du saxophone. J'aime aussi le dessin. Je joue actuellement aux échecs au Mollerussa Chess Club. Quand je grandissais, j'aimerais me consacrer à la musique et suivre le chemin d'Aitana, même si cela coûte cher pour y parvenir.
Sorry, Júlia Guerrero has not made any blog posts yet.
close