Redactors juniors

Arnau Gonzalez
Descripció
Em dic Arnau Gonzalez, tinc 12 anys i sóc de Fondarella (Lleida). M’agrada l’esport, la música i el dibuix. Faig BMX a Bike Aventura (Vil·lasana). M’agradaria ser un corredor de BMX professional i m’agrada treballar a la nostra revista.

Me llamo Arnau Gonzalez, tengo 12 años y soy de Fondarella (Lleida). Me gusta el deporte, la música y el dibujo. Hago BMX en Bike Aventura (Vilasana). Me gustaría ser un corredor de BMX profesional y me gusta trabajar en nuestra revista.

My name is Arnau Gonzalez, I am 12 years old and I am from Fondarella (Lleida). I like sports, music and drawing. I do BMX in Bike Aventura (Vil·lasana). I would love to be a professional BMX runner and I enjoy working in our magazine.
Sorry, Arnau Gonzalez has not made any blog posts yet.
close